Project vlog

Mentale gezondheid bespreekbaar maken is een uitdaging opzich. Want welke belemmeringen ervaren we als persoon, groep en maatschappij om hier niet gewoon over te praten? Dat is precies datgene wat wij gaan onderzoeken.

Vloggers die zelf ervaring of affiniteit hebben met mentale gezondheid en psychische klachten gaan in gesprek met partners uit ons collectief.

Momenteel werken we hard aan de voorbereidingen om medio september/oktober de eerste aflevering online te plaatsen.

Met extra dank aan het Dela goededoelenfonds die een financiële bijdrage leveren aan het totstandkoming van ons vlogproject.