Non-profit

young impact challenge jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Young Impact gelooft dat jongeren de wereld positief kunnen veranderen. Allemaal.
Dat zij de energie en het talent hebben om impact te maken. Impact op anderen, op de wereld, op henzelf. Samen zetten we iets in beweging, samen maken we positieve impact. Stap voor stap. Verhaal voor verhaal.

113 zelfmoord preventie #IkbenOpen #ikbenopen partner mentale gezondheid chatlijnen

Mensen met suïcidale gedachten en hun naasten kunnen 24×7 en anoniem een beroep doen op het online hulpaanbod met crisishulplijnen, online therapie en zelfhulp.

Hulp nodig? Bel direct naar 0900-0113
adhd add centrum nederland  jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Wanneer is een ‘vol hoofd’ iets dat er gewoon bij hoort en wanneer is het echt een probleem? Iedereen heeft wel eens teveel aan zijn hoofd, maar als het structureel is dan zou je kunnen denken aan ADHD, ADD en/of hooggevoeligheid. Bij ADHD-Nederland begeleiden we mensen die last hebben van teveel prikkels, teveel gedachten en teveel gevoelens. Dat geeft ruimte, en met die ruimte kun je meer gaan doen wat écht bij jou past en waar je hart blij van wordt. Dan wordt het minder survivalen en meer leven!

vereniging weet eetstoornissen jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Een belangrijk onderdeel van WEET is de telefonische hulplijn. Vermoed je een eetstoornis bij jezelf of een naaste? Wil je het gesprek aangaan maar je weet niet hoe? Dat soort vragen kun je heel goed en anoniem bespreken met een ervaringsdeskundige van onze hulplijn.

angst dwang fobie adf jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

De ADF stichting heeft betrouwbare kennis over angst- en dwangstoornissen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van behandelaars. Onze ervaringsdeskundige trainers kunnen je veel leren en lotgenoten kunnen elkaar steunen, inspireren en hoop geven. Hoe meer we elkaar opzoeken en ontmoeten, hoe beter het is.

depressie vereniging jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

Alles goed depressie jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Alles Goed  wil taboes rondom depressie doorbreken. Met ervaringsverhalen, prachtige beelden en handige tools die laten zien dat een depressie vele gezichten heeft.

ymca nederland jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

YMCA Nederland daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Ze werkt vooral met, voor en door jongeren. Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten. Zij doet dit al sinds 1853!

stichting bordeline partner #ikbenopen #IkbenOpen collectief mentale gezondheid

Stichting Borderline is dé stichting voor mensen met Borderline (kenmerken) die streeft naar positieve verbetering van mensen met Borderline en hun omstanders in Nederland.

stop pesten nu  jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Stichting Stop Pesten Nu zet zich in om pesten te stoppen. Hierbij richten wij ons vooral op voorlichting en preventie van pesten en cyberpesten, dit verzorgen wij op: op scholen, sportclubs, op het werk en in bejaardentehuizen. Pestgedrag stoppen, begint bij jezelf.

dit ben ik #ikbenopen #iamwhole #openup #heyhetisoke mentale gezondheid

Zou je niet veel gelukkiger zijn wanneer je jezelf omarmt? dit ben ik nodigt je uit om jezelf te accepteren zoals je bent met al je onvolkomenheden. Schrijf een persoonlijk zelfportret en ontdek de schoonheid van jouw imperfecties.

stichting jij eetstoornissen jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie gevestigd in Rotterdam en biedt ervaringsdeskundige hulp aan mensen met een eetprobleem of eetstoornis en hun naasten. Zij doet dit op een anonieme en laagdrempelige manier in de vorm van het bieden van een luisterend oor, het geven van informatie en advies, het begeleiden van individuen en zelfhulpgroepen.

stichting zebra zelfbeschadiging jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Stichting Zebra Voorlichting kan adviseren, motiveren en coachen naar herstel. En sluit hierbij aan op de reguliere hulpverlening. We zijn echter geen behandelinhoudelijke hulpverleningsinstantie.

de bagagedrager mentale gezondheid partner #ikbenOpen #ikbenopen een steekje los

De bagagedragers initiëren vernieuwende projecten om kwaliteit van leven te bevorderen. We horen, zien en voelen. Op straat, in contact, in de krant of een magazine, na afloop van een workshop. Vanuit die signalen ontstaan de ideeën. Via co-creatie en creatieve brainstormsessies ontwikkelen de bagagedragers nieuwe plannen. 

njr partner #ikbenOpen #ikbenopen collectief mentale gezondheid jongeren studentenwelzijn

De Nationale Jeugdraad (NJR) is in Nederland de expert in jongerenparticipatie. We laten jongeren hun sterke punten zien en leren ze hoe ze daarmee iets geweldigs doen voor een ander. Ook nemen we maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt en maken jongeren medeproducent van de oplossing. Zo verbinden we bottom-up beweging met top-down beleidsvorming.

proud2bme eetstoornissen jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Proud2Bme is sinds 2009 het grootste online hulpplatform van Nederland en België (meer dan 300.000 unieke bezoekers per maand) voor mensen met een eetstoornis. Via het forum en de chat kunnen bezoekers in contact komen met lotgenoten en steun krijgen van ervaringsdeskundigen en professional.

openmind jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Stichting Open Mind brengt maatschappelijk moeilijke onderwerpen op een artistieke en laagdrempelige manier onder de aandacht in de openbare ruimte en maakt deze bespreekbaar bij een groot en breed publiek. 

out of the box tv jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Vanuit hun studio in Eindhoven reist het team stad en land af op zoek naar indrukwekkende verhalen van mensen die hun ervaringen durven te delen voor de camera. Dit durven ze, omdat het team als geen ander begrijpt hoe kwetsbaar je bent als je openlijk vertelt over je mentale gezondheidsproblemen.

het witte bos depressie jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Het Witte Bos initieert transmediale projecten op het snijvlak van journalistiek, kunst en maatschappij. En het persoonlijk perspectief staat bij elk project centraal. Echte verhalen van echte mensen die iets te vertellen hebben.

samen sterk zonder stigma  jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig behandeld wordt en dat zelf ook zo ervaart. Of je nu een psychische kwetsbaarheid hebt of niet.

de kinder telefoon parnter collectief #ikbenopen #ikbenOpen mentale gezondheid

Dankzij De Kindertelefoon heeft elk kind in Nederland altijd iemand om mee te praten. Bel (0800-0432) of chat, gratis en anoniem. Of wissel ervaringen uit met leeftijdsgenoten op het forum.

Vitamine Z jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Vitamine Z is een stichting die zich richt op jongvolwassenen tussen 18 en 32 jaar, omdat zij zich, wat dit thema betreft, in een cruciale levensfase bevinden. De wereld ligt aan hun voeten, ze moeten de juiste studie kiezen en een goede baan vinden. Dit gaat vaak gepaard met keuzestress, prestatiedruk en onhaalbare idealen.

ExpEx ervaringsdeskundige jongeren collectief partner #IkbenOpen #ikbenopen GGZ mentale gezondheid

Wij zijn ExpEx (Experienced Experts), ervaringsdeskundige jongeren die zich inzetten voor een betere jeugdhulp. We hebben verschillende ervaringen die ons psychisch kwetsbaar hebben gemaakt. En we hebben dit omgezet tot kracht door met elkaar te reflecteren op wat onze mentale gezondheid heeft vergroot. Deze ervaringskennis zetten we in op verschillende manieren, bijvoorbeeld als maatje van jongeren, als voorlichter of trainer en als gesprekspartner voor hulpverleners en beleidsmakers.

Dalisay Recovery eetstoornissen jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Stichting Dalisay Recovery zet zich in voor mensen met een eetstoornis en hun naasten. Samen met onze ervaringsdeskundige vrijwilligers bieden wij laagdrempelige ondersteuning. Dalisay recovery Informeert, Inspireert en verbindt.

Ixta Noa partner collectief #ikbenopen #IkbenOpen mentale gezondheid jongeren

Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Ixta Noa betekent: ‘Ik sta nieuw!’. Wij begeleiden mensen in het (her)ontdekken en versterken van de eigen mogelijkheden. Samen kijken wij hoe iemand de eigen kracht kan verstevigen. We zien iemand niet zozeer als cliënt met een hulpvraag, maar als een burger die ertoe doet.

centrum 16.22 partner #ikbenOpen #ikbenopen collectief mentale gezondheid

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. We doen dit voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij.

Stichting Creatief Herstel biedt een creatief herstelprogramma aan in de vorm van een 12 weeks traject. 
Dit programma is speciaal voor vrouwen die herstellen van een burn-out/depressie of andere mentale uitdaging.

buro puur eetstoornissen jongeren mentale gezondheid #IkbenOpen #ikbenopen collectief partner bewustwording gedragsverandering

Voorlichtingslessen eetstoornissen voor leerlingen. Trainingen eetstoornissen voor professionals Gastcolleges en scholing over eetstoornissen voor zorgprofessionals, zoals huisartsenErvaringsdeskundigen eetstoornis in het gezin ter ondersteuning of als ervaringswerker eetstoornis in de GGZ

Het vertelkastje psychische klachten mentale gezondheid bespreekbaarheid

Ik gooi de luiken van mijn vertelkastje open en neem je mee op een wereldse reis. Via mijn Surinaamse achtergrond naar mijn Nederlandse leven. Ik vertel je over mijn bewogen leven, een leven van psychische problematiek, botsende culturen en hoop. Mijn levenspad is niet alledaags maar op mijn levensweg zit één rode lijn: Liefde!

ximena's vlinder suicide zelfmoord preventie jongeren #ikbenOpen #ikbenopen collectief partner mentale gezondheid

Door een multidisciplinaire aanpak te komen tot een vroegtijdig onderkennen en bespreekbaar maken van neerslachtige, depressieve en mogelijk suïcidale gedachten bij jongeren en jong volwassenen.

nov vrijwillegerswerk partner #ikbenOpen #ikbenopen mentale gezondheid

Bijna zeven miljoen mensen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Opkomen voor de belangen van vrijwilligers. Versterken van de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving. Zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. Onze hele samenleving profiteert daarvan. Wie zich vrijwillig inzet, verdient professionele aandacht en ondersteuning.

BRAIVE #ikbenOpen partner mentale gezondheid studentenwelzijn

BRAIVE is een non-profit organisatie die zich inzet voor een mentaal gezonde en veerkrachtige generatie. Wij geloven dat educatie de drijvende kracht is om dit teweeg te brengen. Middelbare scholieren worden meegenomen in een inspirerend, leuk en motiverend project. Wij creëren bewustwording, maken mentale gezondheid bespreekbaar en dagen de jongeren uit om ermee aan de slag te gaan!

scouting nederland partner #ikbenopen #IkbenOpen mentale gezondheid

Scouting staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Jongeren bij Scouting zijn lichamelijk actief, gaan bewust om met de natuur en zijn maatschappelijk betrokken. Ze leren samenwerken, doorzetten en de leiding nemen in een groep. Ze maken veel plezier en sluiten vriendschappen, soms voor het leven!


challenge #ikbenOpen #ikbenopen mentale gezondheid jongeren bespreekbaar openheid bewustwording gedragsverandering