Informatief

hey, het is oké ministerie VWS #ikbenOpen #ikbenopen partner collectief mentale gezondheid

1 op de 5 mensen heeft een angststoornis die hun leven beperkt. Er samen over praten, helpt. Weten hoe? Kijk op heyhetisoke.nl
Hey, het is oké. Maak het bespreekbaar.

Ministerie van volksgezondheid welzijn en sport #IkbenOpen #ikbenopen partner
stichting kijksluiter #ikbenopen mentale gezondheid doorverwijzer

Kijksluiter is een platform met ruim 8.000 animatievideo’s waarin de belangrijkste informatie over een medicijn wordt besproken in begrijpelijke spreektaal. Met Kijksluiter heb je altijd de laatste informatie over je medicijn bij de hand, waar je ook bent.

Kenniscentrum kinder-en jeugdpsychiatrie collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzamelt verzamelt verhalen van jongeren en professionals over hun ervaringen met stigma, maar ook goede voorbeelden van destigmatisering. Die voorbeelden en verhalen maken samen met wetenschappelijke literatuur duidelijk welke kennis nog mist, en waar toekomstig onderzoek zich op kan richten. Ook komt er in samenwerking met jongeren voorlichtingsmateriaal voor professionals.

Iedereen is anders homo, lesbisch, bi, pan, non-binair of transgender #IkbenOpen

Meestal is dat fantastisch, maar soms ook moeilijk, eenzaam en verwarrend. Deze website probeert je te helpen om beter te snappen hoe uniek en bijzonder je eigenlijk bent!Iederéén is anders, je staat er dus niet alleen voor. Of je nu homo, lesbisch, bi, pan, non-binair of transgender bent.

Trimbos instituut collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen

Het Trimbos-instituut is een nationaal kennisinstituut en staat voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar

JouwGGD collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen chatlijnen persoonlijk contact begeleiding

JouwGGD.nl is voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar, met betrouwbare informatie over o.a. gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, drugs en media. Jongeren kunnen ook chatten met een jeugdarts of –verpleegkundige.

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor de jeugdgezondheidszorg. Samen met de sector maken we ons sterk voor het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van alle jeugdigen in Nederland. Met een landelijke, sectorbrede JGZ Preventieagenda geven we door in te zetten op vier pijlers richting aan maatschappelijke uitdagingen.

tzitzo magazine mentale gezondheid #ikbenopen #openup #heyhetisoke psychische klachten

Tzitzo magazine geeft openheid over mentale gezondheid. Wij willen bijdragen aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het taboes.  In Tzitzo magazine vertellen mensen over hun eigen kwetsbaarheid en de impact die (zelf)stigma op hen heeft. We hopen dat dit leidt tot de reactie: O zit dat zo….

Hersenstichting collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen

Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. Daarom zetten we bij de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.

Kennisconsortium destigmatisering en sociale inclusie collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie ontwikkelt en bundelt wetenschappelijke kennis over effectieve destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen, en past deze kennis toe. Zo draagt dit samenwerkingsverband bij aan acceptatie en inclusie van deze groep.

Opvoeden.nl collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen ouder informatief

Stichting Opvoeden.nl ontwikkelt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid met deskundigen uit de wetenschap, praktijk en ouders en jongeren zelf. Dat gebeurt via het Landelijk Ouderpanel en de jongerenadviseurs.

Hersenonderzoek collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen challenge mentale gezondheid

Wereldwijd wordt hard gezocht naar een oplossing voor hersenziekten zoals alzheimer, parkinson en MS. Onderzoek is daarvoor essentieel. Hersenonderzoek.nl versnelt de ontwikkeling van nieuwe kennis, inzichten en behandelingen: we matchen deelnemers aan onderzoeken op één landelijk platform.

Alles is gezondheid collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen challenge mentale gezondheid

Gezond leven doen mensen zelf, op de plek waar ze wonen, werken, sporten, recreëren en leren. Daarom versterkt en versnelt Alles is Gezondheid de maatschappelijke beweging die mensen in hun eigen omgeving inspireert en activeert om aan hun gezondheid te werken.

Jongeren informatie collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen

Op Infovoorjou.nl staat betrouwbare informatie voor jongeren, die ontwikkeld wordt met deskundigen uit de wetenschap, praktijk en jongeren zelf. Dat gebeurt via een team van jongerenadviseurs, die ook voor Jouwggd.nl ingezet worden.

vereniging weet collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen challenge mentale gezondheid eetstoornissen

WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Een belangrijk onderdeel van WEET is de telefonische hulplijn. Vermoed je een eetstoornis bij jezelf of een naaste? Wil je het gesprek aangaan maar je weet niet hoe? Dat soort vragen kun je heel goed en anoniem bespreken met een ervaringsdeskundige van onze hulplijn.

Careerwise collectief #Ikbenopen partner #IkbenOpen challenge mentale gezondheid werk burn-out

Careerwise ontwikkelt traineeships en leiderschapsprogramma’s voor jonge hoogopgeleiden. Wij gaan voor een werkvloer waar ‘open zijn’ de norm is, falen mag en leren leuk is. Wil je weten hoe je meer jezelf kunt zijn op je werk of gun je jezelf een goede (loopbaan)coach? Careerwise helpt je verder!


challenge #ikbenOpen #ikbenopen mentale gezondheid jongeren bespreekbaar openheid bewustwording gedragsverandering